سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میزبان

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دریچه ها

به نام خدا

عکس گل رزنایت اسکین

ما چون دو دریچه روبروی هم

آگاه زه هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده

عمر آیینه های بهشت، اما ... آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل و من شکسته و خسته ست

زیرا یکی از دریچه ها بسته ست

نه مهر فسون ، نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر ،  که هر چه کرد او کرد.

مهدی اخوان ثالث


به نام عشق

    نظر

من را به غیر عشق به نامی صدا نکن

غم را دوباره وارد این ماجرا نکن

 

بیهوده پشت پا به غزلهای من نزن

با خاطرات خوب من اینگونه تا نکن

 

موهات را ببند دلم را تکان نده

در من دوباره فتنه و بلوا به پا نکن

 

من در کنار توست اگر چشم وا کنی

خود را اسیر پیچ و خم جاده ها نکن

 

بگذار شهر سرخوش زیبائیت شود

تنها به وصف آینه ها اکتفا نکن

 

امشب برای ماندنمان استخاره کن

اما به آیه های بدش اعتنا نکن....

 

برگزیده از وبلاگ : آشیانه ای برای عشق